ملاقات های صمیمی و کاری

ملاقات با وزیر نفت نیجریه

ملاقات صمیمی با آقای سیلوا وزیر نفت نیجریه در منزل ایشان 2020

رابرت موگابه

مصاحبه مجله آفشور با رابرت موگابه رئیس جمهور وقت زیمبابوه

وزیر وقت نفت پاکستان

بازدید وزیر بازرگانی پاکستان از غرفه شرکت در نیجریه -ابوجا

وزیر وقت نفت کشور اندونزی

وزیر انرژی اندونزی در نمایشگاه نفت گاز نیجریه

محتوای اسلاید اینجا میرود

ارتور ازه

ملاقات با آرتور ازه تاجر معروف نیجریه