مطالب توسط

محصولات

  شرکتبازرگانی ابریشم را سبز محراب با عرضه مرغوبترین محصولات باغی کشور ایران به بازارهای صادراتی بین المللی، برند انحصاری خود “آگرو” را به نامی شناخته شده و معتبر در کشورهای هدف تبدیل کرده است. میوه های صادراتی آگرو، پس از دست چین شدن از باغ ها، در کارگاه های مجهز شرکت در صورت لزوم […]